Galerie
ZAJÍMAVOSTI
4. ročník festivalu
Nekonvenční Žižkovký podzim 2000

IMAGE STUDIO
Branická 1319, Praha 4, 147 00

FOTOGRAFICKÉ PRÁCE
PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA
VIDEOSLUŽBY

     

Předcházející

Různé

Následující

     

O čem je Nekonvenční Žižkovský podzim
           Od 20. září až do 17. listopadu 2000 probíhá na Žižkově a v části Vinohrad již čtvrtý ročník dobře známého festivalu Nekonvenční Žižkovský podzim. Jedná se o 20 různých akcí na 20 různých místech. Každá z akcí je jedinečná uměleckým provedením i zajímavostí daného prostoru. Právě rozmanitost míst, kde se akce konají, je silným magnetem pro umělce i návštěvníky. Umělecký garant a zakladatel festivalu Jiří Hošek je natolik svéráznou postavičkou, že povídání pouze o něm by zabralo mnoho místa. Před čtyřmi lety, když se konal první festival, nikdo nevěřil, že se bude tato akce opakovat.

           Uplynuly tři roky a opak je pravdou. Každý rok se festival konal, pokaždé jiný a přece stejný. Mnoho umělců se vystřídalo při jednotlivých akcích, sponzoři již podporu poskytují ochotněji, návštěvníci se na jednotlivé akce těší. Díky spolupráci s médii Pražané znají mnohé zajímavosti nejen o festivalu, ale už si ho ani nepletou s Pražským podzimem, i když oba jsou (mimo jiné) o vážné hudbě a na podzim. Všude, kde se festival konal, zanechal v lidech nesmazatelnou stopu.

           Na této stránce máte možnost sledovat aktuální dění prostřednictvím fotografií a postřehů z jednotlivých akcí (neboť naše firma ve spolupráci s dalšími zajišťuje zdokumentování tohoto festivalu). Pokud se tohoto skvělého festivalu chcete zúčastnit, vyberte si z programu akci, která se Vám bude líbit a rozhodně přijďte. Nenechte si ujít třeba první žižkovskou operu, varhanní koncert v Památníku na Vítkově, J. Ježka na Jarově, Ragtime na Žižkovské věži nebo Zlínskou filharmonii B. Martinů.


 

1. akce: 20. září - Slavnostní zahájení festivalu
Restaurant "Hájovna", Ondříčkova 29            V restaurantu "Hájovna" byl 20. září 2000 slavnostně zahájen 4. ročník festivalu Nekonvenční Žižkovský podzim. Aby byl festival ještě lepší a populárnější, než v předcházejících ročnících, mu popřáli astrolog Petr Messany, kazatel Jan Asszonyi a zástupce starosty Tomáš Mikeska, na housle zahrál skvělý houslový virtuos Ivan Štraus a České hornové kvarteto. Co nás na všech 20 akcích čeká nám v závěru řekl sám zakladatel festivalu a umělecký garant Jiří Hošek. Přípitkem popřáli všichni přítomní hosté zdar celému festivalu. A tím byl festival oficiálně zahájen.


0885-34a 0885-35a 0885-37a


2. akce: 24. září - Fibich ve Fibichově ulici
zahrada U Starého židovského hřbitova, Fibichova 2

           Přímo pod Žižkovskou věží, v krásné zahradě u Starého židovského hřbitova se konal zajímavý koncert k poctě skladatele Fibicha. Zaznělo zde několik jeho skladeb, dále Smetana, Dvořák a Ostrčil a také některé Fibichovy dvojzpěvy. Počasí nám všem přálo, výkony umělců byly skvělé a diváci jistě odcházeli s hřejivou vzpomínkou na jedno krásné podzimní nedělní odpoledne.

0886-25 0886-28 0886-26 0886-27 0886-29


3. akce: 27. září - Slavní umělci odpočívají na Olšanech
kostel svatého Rocha, Olšanské náměsí a Olšanské hřbitovy

           Kostel svatého Rocha u Olšanských hřbitovů se stal místem setkání pro další akci. Na varhany zde zahrál Jiří Hošek a v podání Penquin Quartet zde zazněly skladby umělců, kteří se stali velikány hudby a ve většině odpočívají na zdejších Olšanských hřbitovech, kam se konala následná procházka s vyprávěním o jejich pohnutém životě. Právě tento kostel se stal místem posledního rozloučení mnoha umělců s tímto světem. Při nádherném západu podzimního slunce lidé odcházeli z této zajímavé procházky se sluncem v duši.

5897-03a 5897-01a 5897-06a 5897-05a 5897-07a 5897-08a 5897-09a


4. akce: 30. září - Dáma z pavlače
prodejna Svět spánku, Bořivojova 13

           Ze zcela jiného soudku byla "Dáma z pavlače" v prodejně Svět spánku. Zde nás známá herečka Libuše Švormová mile překvapila škálou mnoha různých postaviček, která se vyskytovaly v soudničkách ze Starého Žižkova třicátých let dvacáteho století. Vše doprovodila živá hudba v podání stylově oblečených umělců Marty Balejové a Jiřího Hoška a reprodukovaná hudba z různých období, od různých umělců a interpretů.

5898-28a 5898-32a 5898-33a 5898-34a 5898-35a 5898-36a


5. akce: 1. října - Arcotel Teatrino zahajuje na Žižkově
Arcotel Teatrino, Bořivojova 53

           V tomto nádherně zrekonstruovaném objektu (dříve to býval Národní dům na Žižkově) je nyní hotel, ale už jeho název - Teatrino - ho předurčuje ke konání podobných akcí, jakou zažili tohoto dne jeho návštěvníci. V roce 30. výročí založení orchestru Virtuosi Pragenses a současně 10. výročí úmrtí jeho zakladatele a houslového virtuosa Libora Hlaváčka se orchestr představil na tomto festivalu a mnozí z diváků byli fascinováni podáním jednotlivých skladeb. Krásná hudba v krásném prostoru - to byl Arcotel Teatrino a Virtuosi Pragenses.

1835-02 1835-05 1835-06 1835-08
1835-09 1835-11 1835-13 1835-14


6. akce: 3. října - Duchovní hudba milénia
kostel svatého Prokopa, Sladkovského náměstí

           Kostel svatého Prokopa, který byl postaven před více než sto lety, oslavil nadcházející příchod milénia tak, jak se na kostel takového významu sluší a patří - duchovní hudbou. V krásném novogotickém trojlodním prostoru, zvenčí i zevnitř úžasně nasvíceném, nás oslovila hudba od mistrů Janáčka, Bacha, Händla a Francka. Když přítmím kostela s nasvíceným oltářem zněly velebné tóny varhan spolu s krásným přednesem sólistů, stal se zážitek opravdu uměleckým a duchovním požitkem.

1835-E 1835-17 1835-18 1835-19
1835-20 1835-22 1835-26 1835-27


7. akce: 5. října - Večer s vůní Orientu
krizové centrum RIAPS, Chelčického 43

           Krizové centrum RIAPS se stalo dalším hostitelem pořadu festivalu nazvaného "Večer s vůní Orientu". Vlastislav Matoušek spolu s Kateřinou Horákovou nás zasvětili do historie vzniku hry na bambusovou flétnu šakuhači a skladby pro tuto flétnu tradované školou Myóan při chrámu "Světla a temnoty" v Kjótu. O tom, že o tyto přednášky se lidé zajímají, svědčí i nečekaně velká návštěvnost. Kromě klasických skladeb této školy zde zazněly i písně na starojaponské texty nazvané "Kaligrafie pro hlas a bambus" od Vlastislava Matouška. On je také přímým žákem učitele v Japonsku.

1836-01 1836-04 1836-05


8. akce: 10. října - Rak nejen ve znamení Raka
Hudební škola Hl. města Prahy - nový komorní sál, Komenského náměstí 9

           Kytarový virtuos, skvělý skladatel a improvizátor Štěpán Rak přicestoval o den dříve z Norska, aby se mohl zúčastnit slavnostního otevření nového koncertního sálu v této škole, kdy tento koncert pro mistra a jeho kytaru byl opravdu prvním, který zde zazněl. Nálada zde byla výborná, Štěpán Rak nám předvedl to, co se snad dá nazvat pouze kouzly na kytaru. Všechni lidé, co se zúčastnili, procítili skvělý večer, kdy je hudba hladila i dráždila. Po mohutném potlesku, kdy si publikum vyžádalo přídavek, předvedl mistr neuvěřitelnou věc: Štěpán Rak hrál na kytaru pouze jedinou rukou! A naprosto skvěle! Oceněním tohoto výkonu byl dlouhotrvající potlesk a mnoho diváků, kteří žádali autogram u šatny.
           Poté se umělci sešli se svými přáteli ve školní vinárně a u pohárku dobrého vína se již spřádaly plány na příští ročník festivalu. Ačkoliv několik překvapení bylo již prozrazeno, my vám je neřekneme. Nechte se překvapit za rok, co si na nás pan Hošek vymyslel a připravil.

1838-12a 1838-14a 1838-16a 1838-22a
1838-25a 1838-27a 1838-28a 1838-30a


9. akce: 12. října - Ota Pavel a Johann Sebastian Bach
Betlémská kaple CČE, Prokopova 4

           Když jdete Prokopovou ulicí, tak si ani nevšimnete, že ve dvoře jednoho z domů je unikátní kaple - jako jediná v Evropě byla postavena v kubistickém slohu. A v tomto unikátním prostoru se konala další zajímavá akce - spojení spisovatele Oty Pavla se skladatelem Bachem.
           W. Golonka nám na varhany zahrál úvodní skladbu, po které recitátor M. Kovářík přednesl nádhernou báseň od Josefa Hory. A pak se již střídala skladba od J. S. Bacha s přednesem z díla Oty Pavla. Na samý závěr tohoto zajímavého koncertu zazněla skladba od Ference Liszta - Preludium a fuga na téma B-A-C-H. Tuto neobyčejně složitou a náročnou skladbu, kterou Liszt složil jako poctu skvělému varhaníkovi Bachovi, umí na varhany zahrát pouze opravdoví mistři - a že jím bezesporu je i Waclaw Golonka, prokázal provedením této skladby právě v žikovské Betlémské kapli.

2609-01a 2609-02a 2609-10a 2609-12a 2609-18a 2609-23a


10. akce: 17. října - Johann Sebastian Bach na Žižkovské radnici
Žižkovská radnice - obřadní síň, Havlíčkovo náměstí 9

           Obřadní síň zažila již mnoho svateb, vítání občánků a dalších akcí, na radnici obvyklých. Ale dílo J. S. Bacha v podání dvou umělců - Hany Kimelové (cembalo) a Jiřího Hoška (violoncello) znělo zšeřelou síní - která je sama od sebe nádherná - úžasně krásně. Však také publikum ocenilo dlouhým potleskem tyto výkony.
           Po přestávce nám pan Hošek zahrál obtížnou sólovou skladbu pro violoncello - Suitu č. 6 D dur (BWV 1012). Zahrál možná není správný výraz, on tu skladbu spíše procítil a prožil. A jeho prožitek se přenesl na všechny přítomné diváky. Tento večer byl již desátým v řadě - tím jsme tedy vstoupili do druhé části festivalu - a byl to zrovna J. S. Bach, kdo nás do ní krásným způsobem převedl.

2610-30 2610-33 2610-34


11. akce: 19. října - Jan Kubelík Jubileum
Hudební škola Hl. města Prahy - nový komorní sál, Komenského náměstí 9

           Již po druhé jsme se sešli v Hudební škole, tentokrát ale v komorním sále v přízemí. Zde nám bratři Vilímcové přehráli zajímavé skladby různých autorů, aby po přestávce zahráli známé Kubelíkovy skladby. Jako poslední zazněla slavná Kubelíkova úprava Paganiniho koncertu pro housle č. 1 D dur op. 6.
           Zajímavostí tohoto koncertního vystoupení bylo, že oba mistři svých nástrojů mají ještě jinou vazbu na Kubelíka: houslista Miroslav Vilímec je předseda Společnosti Jana Kubelíka a člen České filharmonie, klavírista Vladislav Vilímec je současný místostarosta města Kdyně, kde se narodil Karel Weber, učitel Jana Kubelíka. Díky úsilí V. Vilímce byl jeho hrob znovu objeven a byl mu zhotoven náhrobek, který odpovídá jeho významu.

1012-01a 1012-02a 1012-06a 1012-07a
1012-11a 1012-14a 1012-19a 1012-22a


12. akce: 21. října - Žižkovský případ rady Vacátka
hotel Ariston - společenský sál, Seifertova 36

           Hotel Tichý, Žižkov, někdy kolem roku 1930: zde se konal kasařský sjezd, kde se "elita" galérky radila, jak obelstít, okrást a zesměšnit muže zákona na policejním kongresu v Paříži, kde se tenkrát radili, jak snížit "konání činů pobuřujících, jako stejně hanebných či zákeřných".
           Hotel Ariston (dříve Tichý), rok 2000: ve stejném sále kde se konal kasařský sjezd, se nyní konalo představení divadelního souboru "Řešeto", který zde odehrál příběh řezníka Flaksy, který o zkrvavenou zástěru přišel a jak slavná policie svým uměním a ostrovtipem odhalila, že se vražda nestala a jak to všechno bylo doopravdy.
           A tak jsme zase v rámci festivalu viděli, že nemožné se skutkem stalo. Během pouhých 6-ti týdnů byla nastudována tato hra, jedinečná tím, že její premiéra byla současně i derniérou. A perlička na konec: na jednom pódiu se mohli setkat Jiří Hošek, kpt. Petr Touš - ředitel obvodního oddělení Policie ČR - Praha 3, policejní rada Vacátko z mordparty a kasař Řetěz ze žižkovské galérky.
           A jak poznamenal Jiří Hošek v zákulisí: "Improvizace v jazzové hudbě je běžná dovednost, ve vážné hudbě se využívá pouze tehdy, když spadne řemen" a Petr Šplíchal dodal: "Ovšem v ochotnickém představení je na denním pořádku." Což vyjádřilo motto a hlavně pojetí představení.

1012-27a 1012-28a 1012-29a 1012-32a 1012-34a 1012-35a
1012-36a 1012-E 1013-01 1013-02 1013-05 1013-07


13. akce: 21. října - Romantic cello recital
hotel Atrium na Žižkově, Čajkovského 12

           V bývalám kostele - nyní koncertní síni Atrium - se konal recital Jiřího Hoška - romantické cello. Za doprovodu Věry Langerové zahrál skladby od slavných autorů L. Boccheriniho, F. Schuberta, P. I. Čajkovského, J. Brahmse a B. Martinů. Po dlouhotrvajícím aplausu přidali oba umělci ještě několik krátkých skladeb od Davida Poppera. Zajímavostí k tomuto autorovi je to, že před třemi roky byl panem Hoškem v rámci festivalu objeven hrob jeho rodičů a před rokem byla za příspěvku sponzorů obnovena náhrobní deska na tomto hrobě.

1013-E 1013-18 1013-24 1013-26 1013-29 1013-35


14. akce: 28. října - Varhanní koncert v Památníku na Vítkově k státnímu svátku ČR
Památník na Vítkově

           Památník na Vítkově byl po dlouhou dobu degradován na mauzoleum komunistických pohlavárů a po sametové revoluci byl pozapomenut. Jeho bývalou slávu, kdy měl sloužit jako síň slávy legionářů, pohřbilo 40 let totality, aby dnes, jako bájný Fénix z popela, znovu vyvstal v celé své kráse a rozlehlosti. Zde, ve velké koncertní síni, se konal další koncert. A byl nádherný, i přes některé technické nedostatky varhan. Koncert také v přímém přenosu přenášel Český rozhlas - Vltava. Když se tóny varhan nesly tímto obrovským prostorem s vysokým stropem a dvěma galeriemi nad sebou, pak teprve si člověk uvědomí, kolik úsilí a práce stálo navrhnouta vybudovat tento památník.

           Při odchodu z koncertu se návštěvníkům naskytl nádherný pohled na zšeřelou, rozsvícenou Prahu a mohli vychutnat podvečerní náladu. A ještě týž den se ve 21 hodin konala na Vítkově další akce: ohňostroj. A čím byl zajímavý? Konal se totiž současně na třech pražských vršcích: Vyšehradě, Petříně a Vítkově a ještě byl střílen synchronně. Krásné ukončení státního svátku.

1014-02a 1014-05a 1014-08a 1014-09a 1014-14a 1014-17a
1014-23a 1014-24a 1014-25a 1014-26a 1014-34a 1014-36a


15. akce: 31. října - Zjasněný podzim - literatura v hudbě
Kaple Bratrské jednoty Baptistů, Vinohradská 68

           Na náměstí Jiřího z Poděbrad je kostel Nejsvětějšího srdce Páně - to asi ví většina lidí. Ale že se za průčelím domu číslo popisné 68 skrývá ve dvoře umístěná kaple (z roku 1915, která byla otevřena k 500. výročí upálení Mistra Jana Husa), nevěděli ani někteří radní - jak by to tedy mohl tušit běžný občan Žižkova? A zde, v nádherném prostoru, kde se může sejít až 500 lidí, se konalo další zastavení. Zde nám hudební těleso "Variace" zahrálo skladby od J. K. Vaňhala, B. Martinů, V. Ulmanna, W. A. Mozarta a A. Schönberga. Mezi jednotlivými skladbami nám Jana Štěpánková (v deníku "Metro" uvedená jako Jana Štefánková) nádherně přednesla básně a povídky od Jaroslava Seiferta a ještě po skončení koncertu podepisovala v předsálí svou právě vydanou kuchařku. A věřte, že o ni byl velký zájem, stejně jako o tento koncert.

2513-10 2513-12 2513-13 2513-16 2513-19 2513-20
2513-22 2513-24 2513-25 2513-29 2513-30 2513-36


16. akce: 3. listopadu - Jaroslav Ježek a V&W na Jarově
Auto Jarov, s.r.o., Osiková 2

           Auto Jarov bylo dalším místem konání koncertu - tentokrát jazzového zaměření. Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich byli dnes těmi, kteří byli v centru pozornosti. Jiří Hošek tentokrát našel mnoho spojení - jsme hned vedle automobilů - každý si vzpomene na hru "Pudr a benzín", auta zde vystavená mají krásně naleštěné plechy - stejně jako nástroje jazzmanů z kapely "Dixieland Planá", přímo V+W jsou v logu auta, které zde taky prodávají (Volkswagen), koncert se konal třetího - oni byli také tři slavní, a 1.11 by Jan Werich oslavil své 95. narozeniny. A aby toho nebylo tak málo, tak se v hledišti nacházel jeden z místostarostů Prahy 3 Vladimír Holzknecht - dle zjištění pana Hoška je v přímé rodové souvislosti s Václavem Holzknechtem - slavným hudebním vědcem, ředitelem pražské konzervatoře, který byl velkým Ježkologem a specialistou na historii Osvobozeného divadla.

           Zazněly zde skladby slavných autorů D. Ellingtona A. Bilka, A. V. Ragse, N. Rocca, S. Chaplina, R. Charlese a dalších. Otakar Brousek ml. a Dalibor Gondík nám zahráli slavné předscény (forbíny) - hlavně ze hry "Golem", ve které oba účinkují v divadle ABC. Kromě jejich hereckého projevu jsme mohli posoudit i jejich pěvecké umění, a samozřejmě i dovednosti Dixielandu Planá, který se zúčastnil i mnoha soutěží v zahraničí. O přestávce si mohli návštevníci koncertu v předpremiéře prohlédnout novou Fabii Combi, která bude oficiálně představena až 17. listopadu (tedy v den, kdy 4. ročník festivalu Nekonvenční Žižkovský podzim končí)  a mnohé provozy, kterých je pouze několik v republice. Za odborného a fundovaného výkladu přestávka uplynula a pokračovalo se dál. Při krásných skladbách J. Ježka se oběma umělcům poprvé v životě dostalo doprovodu "hrajícího docenta" - Jiřího Hoška. Závěrečnou píseň "Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní" si spolu s umělci zazpívali i diváci. Po mohutném potlesku se návštevníci rozcházeli do svých domovů a mnozí si docela potichu pobrukovali známé melodie, které zde slyšeli.

2515-01 2515-08 2515-13 2515-16 2515-17 2515-18
2515-22 2515-24 2515-29 2515-30 2515-34 2515-E


17. akce: 7. listopadu - Ragtime na věži
Žižkovská věž, Mahlerovy sady 1

           Na Žižkovské věži, v restauraci ve výšce 66 metrů se již tradičně konají koncerty. Nyní to byl pořad, který měl v podtitulu "Dolů po řece Missouri" A zněly zde skladby od známých světových autorů v podání Scot Joplin's Ragtime string Quartet. Zajímavostí tohoto večera bylo, že se děj konal ve dvou salóncích současně - v rudém se nejdříve hrálo zatímco v modrém se večeřelo. Později se situace obrátila, kvartet přešel do modrého salonku, kde zahrál totéž a pak si ještě dal smyčcový kvintet od Boccheriniho s Jiřím Hoškem jako hostem. Celým večerem provázel Jaromír Tůma a pan Hošek při jednom rozhovoru prozradil pár tajemství příštího ročníku, ale protože to jsou tajemství, tak je nesmíme prozradit. Mnoho návštevníků zavítalo na vyhlídkovou plošinu ve výšce 93 metrů nad Prahou. Jak krásně věž vypadá v noci nebo noční pohled z vyhlídkové terasy máte možnost vidět na prvních fotografiích.

6110-29a 6110-03a 6110-07a 6110-08a
6110-13a 6110-14a 6110-23a 6110-25a


18. akce: 9. listopadu - Svatopluk Beneš
Modlitebna sboru Církve bratrské, Koněvova 24

           V modlitebně Církve bratrské se konalo setkání s panem Svatoplukem Benešem, který zde měl hovořit o svých hereckých začátcích a další kariéře. Po mohutném potlesku na uvítanou řekl: "Já Vám strašně moc děkuji za to uvítání a sám jsem velice rád, že to nic nezhatilo a že jsem mohl dostát slovu, abych se sem dnes dostavil." Pak usedl a zaposlouchal se do nádherné hudby od F. X. Thuriho, G. F. Händela a A. Corelliho. Poté pan Hošek sdělil dnešní magiku: 3 x SB - Sebastian Bach, Svatopluk Beneš, Sbor církve bratrské a pak požádal pana Beneše o vzpomínky na jeho hereckou kariéru. A pan Beneš se s radostí a chutí rozpovídal a diváci doslova hltali každé jeho slovo. Když došlo k výpadku jména, tak publikum rádo a správně napovědělo. Dokonce i o přestávce, která následovala, měl pan Beneš mnoho práce - věnovat několik autogramů svým příznivcům a popovídat si s nimi.

           Po přestávce zazněl J. S. Bach a pak již zase pan Beneš odpovídal na dotazy z publika. Tam také seděl muž, který podal svědectví o panu Benešovi zase z druhé strany - byl totiž kameramanem ve filmu "Tomáš Garrigue Masaryk". Dotazů bylo mnoho, ale pan Beneš je bravurně zvládnul. A když posluchači pozdě v noci odcházeli domů, tak měli o nádherný zážitek více.

6110-33a 6110-35a 6111-13 6111-17 6111-18 6111-21
6111-24 6111-27 6111-31 6111-32 6111-34 6111-32


19. akce: 13. listopadu - Opera "Žižkovské dvojzpěvy"
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5

           V Žižkovském divadle Járy Cimrmana se konala předposlední akce Nekonvenčního Žižkovského podzimu - opera Žižkovské dvojzpěvy. Jak poznamenal místostarosta Prahy 3 pan Mikeska: "Když jsem před dvěma lety vyhlásil z balkonu žižkovské radnice samostatnou republiku Žižkov, naplnění se moc nedařilo neboť chyběla opera. A jsem moc rád, že dnes má Žižkov svou operu a tak konečně dochází k naplnění té samostatnosti. A proč dvojzpěvy? Protože byla také vyhlášena koloniální správa nad Vinohrady, kterým se to samozřejmě nelíbilo, takže dnes jeden zpěv bude za Vinohrady a druhý za Žižkov." Pak krátce hovořil Otomar Kvěch a po něm autor hudby Šimon Voseček zvaný panem Hoškem "místní Ludvík". Otomar Kvěch popřál autorovi, aby se tyto tři aktovky hrály 28. října místo Libuše. Následně, než se účinkující připravili, zahrál David Šroubek J. S. Bacha a spolu s Rimmou Kotmelovou J. Haydna.

           Potom studenti Pražské konzervatoře zahráli tři aktovky podle povídek Fr. Němce, které do podoby opery přetvořili autoři Š. Voseček - J. Panenka v režii R. Szymikové a dirigentskou taktovkou R. Jindry. To, co studenti předvedli, bylo spojení toho nejlepšího, co uměli: zpěvu, pohybu, vtipu a chuti hrát ze srdce. Na konci představení diváci vše ocenili mohutným aplausem, a autoři představili také své profesory, kteří jim pomáhali s nastudováním, na které měli necelé 2 měsíce, a samozřejmě i Instrumentální soubor Pražské konzervatoře. Následnou atmosféru zákulisí a mnohé gratulace všem zúčastěným jsem pro Vás zachytil pouze já a tak Vám zde nabízím i několik těchto záběrů.

3208-02a 3208-03a 3208-04a 3208-09a 3208-12a 3208-16a
3208-17a 3208-21a 3208-23a 3208-31a 3208-32a 3208-37a


20. akce: 17. listopadu - "Anglická symfonie"
Nová budova VŠE, náměstí Winstona Churchila

           V aule VŠE se dne 17. listopadu 2000 uzavřel cyklus 20 koncertů na 20 místech Žižkova - 4. ročník Nekonvenčního Žižkovského podzimu. Po hymnách - české a britské - nám rektorka školy připomněla, že se tento koncert koná ve stejný den, kdy před 11 lety vypukla sametová revoluce a 1 rok po slavnostním odhalení pomníku W. Churchila na náměstí před VŠE. Pak se pan Hošek s posluchači rozloučil, poděkoval těm, kteří pomáhali s organizací, uvítal zde vzácného hosta - profesora Miroslava Sádla - jehož byl žákem - a pozval všechny na příští ročník. Místostarosta Mikeska poděkoval panu Hoškovi, uvítal hosty z britské ambasády a zahájil koncert.

           V první části večera zazněl koncert H mol pro violoncello a orchestr od A. Dvořáka v podání pana Hoška a Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, jako přídavek zahráli umělci skladbu D. Poppera "Tanec Elfů", kterou v provedení violoncella a filharmonie slyšel zatím málokdo. Po přestávce zazněla Symfonie č. 8 "Anglická". Po skončení koncertu následovalo mnoho nástupů a gratulací. Když si umělci uklidili nástroje, následovala recepce pro pozvané, na které paní rektorka, dirigent Koutník, místostarosta Mikeska, pan Hošek a mnozí další popřáli zdar dalšímu ročníku, jehož přípravy jsou již v plném proudu. Pak si hloučky lidí sdělovaly své dojmy, pocity a přání, a posléze se lidé pomalu rozcházeli velmi spokojeni domů, jistě se už těší na další ročník.

0759-01 0759-06 0759-09 0759-17 0759-22 0759-33
0759-36 0760-07a 0760-10a 0760-12a 0760-18a 0760-24aOd 1. 4. 2001 jste již návštěvníkem této stránky

© IMAGE STUDIO, 2000
Webdesign: Michal Škvor